Michal Boža  -  KOMPLETNÝ SERVIS

  POČÍTAČE  |  NOTEBOOKY  |  TABLETY  |  POČÍTAČOVÉ SIETE  |  GPS  


Určite sa už každému z Vás stalo, že sa niečo pokazilo práve vo chvíli, keď ste to najviac potrebovali. Samozrejme to človeka nepoteší a musí hľadať nejakú rýchlu alternatívu ako dokončiť svoju prácu. Najčastejšie to má za následok zbytočnú nervozitu, stratu času a peňazí. Vo svete počítačov a informačných technológií sa často stáva, že niečo zlyhá. Je to spôsobné tým, že beh počítačov je ovplyvnený mnohými aspektmi. Či už hardvérom, operačným systémom, nainštalovaným softvérom, nastaveniami, počítačovými vírusmi, alebo aj nestabilitou elektrického napätia. Samozrejme najlepšia obrana je útok, čiže netreba čakať, kým sa to celé prevalí a prestane fungovať, ale je vhodné predísť týmto komplikáciám včas. Najlepšie pravidelnou kontrolou nastavení, antivírusovou kontrolou, kontrolou aktualizácií alebo profylaktikou (vyčistením) počítača od prachu a nečistôt.


Vírusy, Červy, ADWARE a trójske kone

Najčastejším a veľmi závažným problémom sú vírusy, červy, adware alebo trójske kone. Tieto majú často za následok spomaľovanie, zamŕzanie, reštartovanie počítača, odosielanie nevyžiadaných e-mailov (takzvaných spamov), otváranie nežiadúcich okien s reklamou, vymazanie údajov z počítača a podobne. Najlepšou obranou je používanie antivírusového softvéru. Treba si však uvedomiť, že ani antivírusový program Vás nemôže ochrániť na 100%. Preto treba dávať pozor aj na emaily od neznámych odosielateľov, vyhýbať sa používaniu nelegálneho softvéru (nikdy neviete, či programátor, ktorý vytvoril nejaký crack alebo patch na daný softvér, nezakomponoval do svojho kódu aj nejaké vlastné príkazy, ktoré môžu ohroziť váš počítač) alebo vyhýbať sa internetovým stránkam s nežiadúcim obsahom. Ak by však k zavíreniu počítača došlo, netreba panikáriť. Väčšinou sa dajú vírusy odstrániť aj po napadnutí a rozšírení v PC.


Profylaktika

Profylaktika - pre mnohých neznáme slovo. Profylaktika znamená prečistenie vášho počítača a periférií od prachu a iných nečistôt. Väčšina ľudí má počítač položený na zemi, alebo niekde nízko pri zemi. Je to však aj miesto, kde sa nachádza najviac prachu. Prach sa dostane do skrine počítača a usadí sa takmer všade. Vrstva prachu usadená na elektronike spôsobuje, že sa jednotlivé komponenty začnú prehrievať, čím sa zmení ich pracovná teplota a počítač prestane pracovať správne, prípadne môže niektorý komponent vyhorieť. Preto pri vykonávaní rôznych úloh môže začať robiť chyby. Počítač má v sebe aj niekoľko ventilátorov slúžiacich na chladenie počítačových komponentov. Ak sa tieto ventilátory zanesú, spomalia sa ich otáčky a ich funkčnosť bude obmedzená. Ďalším nepríjemným javom je hlučnosť týchto ventilátorov pri zanesení.


Sieť a internet

V dnešnej dobe sa v nejednej domácnosti nájde viac ako jeden počítač. Nehovoriac o firmách, v ktorých je ich neúrekom. V takýchto prípadoch je veľmi výhodným riešením zosieťovanie počítačov s pripojením na internet. Takáto sieť uľahčí kopu inak zbytočnej práce. Či už ide o zdieľanie údajov medzi jednotlivými počítačmi, tlačením dokumentov na jednej tlačiarni, alebo o jednoduchú zábavu. Pripojenie k internetu má však svoje svetlé aj tmavé stránky. Človek na ňom nájde takmer všetky informácie, ktoré potrebuje. Nájdete na ňom aj zábavu, alebo pomoc technikov, ktorí vám dokážu pomôcť na diaľku priamym pripojením na váš počítač. Ale je tu aj horšia stránka internetu. A tou sú hackery, alebo vírusy útočiace na operačný systém. Pri nesprávnom zabezpečení systému to môže spôsobiť vážne problémy. Preto túto problematiku netreba brať na ľahkú váhu.


GPS

GPS - Global Positioning System je satelitný navigačný systém používaný na zistenie presnej pozície takmer kdekoľvek na zemi, schopný poskytovať údaje o polohe nezávisle na počasí 24 hodín denne. Ľudia sa s ním najčastejšie stretávaju vo svojich autách alebo mobiloch.Pužívame ho čoraz pravidelnejšie a niekedy je neodmysliteľnou súčaťou našich výletov. Najčastejšie používanými zariadeniami sú automobilove navigačné systémy, ktoré sa dajú zakúpiť v podobe samostatného prístroja, alebo ako aplikácia do mobilu. Každé navigačné zariadenie ma v sebe nainštalovaný softvér, ktorý obsahuje mapové podklady (mapy určitých krajín, adresy, čísla domov, zoznamy hotelov, čerpacích staníc a podobne). V dôsledku neustálych zmien ako napríklad budovanie nových ciest, obchvatov, tunelov, názvov ulíc, dopravného značenia je potrebné tieto mapy aktualizovať, aby nás vedel navigačný systém zaviesť na správne miesto. S touto aktualizáciou máp je často u GPS zariadení problém (nízka kapacita pamäťe zariadenia, nesprávna jazyková sada, zariadenie už nie je výrobcom podporované). Najčastejším problémom je, že staršie zariadenia už nie sú výrobcom podporované a preto nie je možné urobiť aktualizáciu máp. V takomto pripade je možné dané GPS zariadenie preinštalovať na iný systém ku ktorému je možne tieto mapové podklady dodať. Možností je samozrejme viacero a vždy závisí na konkrétnom probléme. Nie je to však neriešiteľné.